Priser for leie av kaiplass

Kaivederlag (*) Pris (NOK)
Fartøy under 15 meter 600,00
Fartøy mellom 15-30 meter 359,00
Fartøy over 30 meter 299,00
Strøm  
Levering av strøm (pr. KWt) 2,20
Tilkobling av strøm, ordinær arbeidstid 500,00
Tilkobling av strøm, utenom ordinær arbeidstid Faktiske kostnader
Leie av overgang (pr. døgn) […?]
Vann  
Levering av ferskvann […?]
Fylling av vann (pr. m3) 40,00
↳ Minstepris (5 m3) 200,00
Levering av vann, ordinær arbeidstid (**) 500,00
Levering av vann, utenom ordinær arbeidstid Faktiske kostnader
Avfall  
Administrasjonsgebyr ved bestilling og tømming av søppelcontainer.
Tilleggsgebyr for faktiske kostnader til leie og tømming fra avfallsleverandør.
400,00 
Rydding av kai etter fartøys avgang (etter medgått tid, pr. time) 550,00
Leie av personell  
Ordinær pris (pr. time) 550,00
Overtid 50% 825,00
Overtid 100% 1100,00
Leie av maskiner og utstyr (***)
Lift (13 meter) og truck leies ut kun med egen operatør/fører. Prisene er inkludert operatør/fører. Minimumsleie innenfor ordinær arbeidstid er:
 
Personell (pr. time) 550,00
Lift (pr. time) 750,00
Truck (pr. time) 750,00
Vederlag for leie av areal (****)
Priser oppgitt pr. m2, pr. døgn
 
Avtalt leie av kaiareal/areal utendørs 550,00
Ikke avtalt leie av kaiareal/areal utendørs 825,00
Avtalt leie av innendørs korttids-lagring 550,00
Ikke avtalt leie av innendørs korttids-lagring 825,00
Varevederlag Pris oppgis på forespørsel
Parkering (pr. måned) 540,00
Parkering utenom anviste plasser (pr. døgn) 75,00

Priser i tabell er eksklusiv merverdiavgift

Fasiliteter

I tillegg til kai med god standard kan vi tilby leie av følgende fasiliteter:

  • Landstrøm (4x400v, 50Hz + 4x230V, 50Hz)
  • Ferskvann
  • Parkering for bil i forbindelse med kaileie
  • Mulighet for bestilling av container

Regler og rutiner

Ved adkomst

Ta kontakt før ankomst på post@grimsholm.no

Ved avreise

Sørg for at kaien er ryddet ved avreise.

Fortøyning

Fortøyning skal foretas på en maritim og sikkerhetsmessig forsvarlig måte og med personell med nødvendig kompetanse. Grimsholm AS kan bistå med fortøyningstjenester etter avtale.

Grimsholm AS har ikke erstatningsansvar for skader som oppstår grunnet mangelfull fortøyning eller hardt vær.

Avfallshåndtering

Grimsholm AS kan etter avtale bestille avfallshåndtering av alle typer skipsavfall. Dette inkluderer avfallsfraksjoner som oljeavfall, lasterester og kloakk. Betaling for denne type avfall beregnes i hvert enkelt tilfelle på grunnlag av type og mengde som leveres.

Ta kontakt på post@grimsholm.no for bestilling av avfallscontainer.

Parkering av kjøretøy på området

Kjøretøy som parkeres på Grimsholm AS sin eiendom er pålagt å betale parkering. Pris varierer etter størrelse på kjøretøy og antall døgn det er behov for parkering.

*: Kaivederlag beregnes med utgangspunkt i bruttotonn (BT), og differensieres ut ifra ulike fartøytyper. For leie av kaiplass utover korttidsanløp inngås egne avtaler. Pris oppgis på forespørsel.

**: Påløper en kostnad for 0,75 times arbeid.

***: For oppdrag utenfor ordinær arbeidstid (08:00–16:00) er minimum leie 3 timer.

****: Avtalt leie av kai- og uteareal gjelder for inntil 2 uker. For leie utover 2 uker inngås egne avtaler.